chrzest gdańska
Różności

Chrzest Gdańska (27.03.997 r.)

Chrzest Gdańska – podobnie jak wiele innych wydarzeń z początków miasta – nie jest pewien co do daty. Jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy wskazać na Wielką Sobotę 997 r.

Chrzest Gdańska według Jana Kanapariusz

Informację o zbiorowym i symbolicznym chrzcie Gdańska odnajdujemy w dziele spisanym w Rzymie w latach 998-999 przez benedyktyńskiego zakonnika Jana Kanapariusz (Ioannes Canaparius). W Żywocie pierwszym świętego Wojciecha (Vita prima sancti Adalberti) – tzw. Żywot rzymski – kronikarz wskazał na chrzty dokonane w Gdańsku przez pruskiego biskupa Wojciecha. Według opisu Gdańsk był już wtedy znaczącym ośrodkiem miejskim.

chrzest gdańska według jana kanapariusza

Żywot pierwszy świętego Wojciecha:
miasto Gdańsk (urbs Gyddanyzc)
zasiedlone przez licznych mieszkańców
(hominum multae catervae)
[źródło: zbiory elektroniczne Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel – diglib.hab.de]

Chrzest Gdańska – gdzie i kiedy

Zgodnie z najpopularniejszą wersją gdańszczanie wstępowali na łono kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Kępie Dominikańskiej (ówczesne wzniesienie o wysokości 4 m n.p.m.). Współcześnie możemy ulokować to miejsce w okolicach kościoła św. Mikołaja oo. Dominikanów w Gdańsku.

W tamtych czasach chrzty odbywały się zwyczajowo w dzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy (Wielka Sobota). W roku 997 biskup Wojciech na swojej trasie misyjnej zawitał do Gdańska właśnie w tym czasie. Wszystkie okoliczności przemawiają zatem za tym, iż chrzest Gdańska nastąpił 27 marca 997 r.

Najtrafniej omawiane zdarzenie opisuje autor biografii świętego Wojciecha umieszczonej na stronie Archidiecezji Gdańskiej:

Jeśli zatem chrzty w Gdańsku nie były przypadkowe, ale przygotowane, to z pewnością odbyły się w terminie zwyczajowo przyjętym. Gdyby zaś przyjazd biskupa nastąpił niespodziewanie i wypadł w tydzień po Wielkanocy, to wówczas biskup nie miałby kogo chrzcić, gdyż wszyscy katechumeni byliby ochrzczeni przez miejscowe duchowieństwo we właściwym terminie.

Misjonarz wyruszył następnie nieść wiarę na ziemie pruskie, gdzie został zgładzony w dniu 23 kwietnia 997 r.

Chrzest Gdańska – wydarzenie kluczowe dla miasta

Za sprawą opisanych chrztów (pierwsza znana pisemna wzmianka o mieście – Gyddanyzc) rok 997 stał się symboliczną datą początku miasta Gdańska. Analogicznie do symbolicznej daty powstania Polski – przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I prawdopodobnie w 966 r.

chrzest gdańska dokonany przez świętego Wojciecha

Święty Wojciech
(public domain)

Z kolei biskup Wojciech – uznany za świętego w 999 r. przez papieża Sylwestra II – został patronem grodu nad Motławą.

Szymon Mamok

historia gdańska logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *